Informatie voor verwijzers en professionals

Informatie voor verwijzers en professionals

200x200_trauma.jpg
Mensen die de oorlog ontvluchten en hier in Nederland onderdak vinden, hebben vaak veel meegemaakt. Veel asielzoekers kampen met psychische problemen. Mind-Spring is een laagdrempelige en preventieve methode waarmee i-psy asielzoekers helpt omgaan met die problemen.

Om de Mind-Spring cursussen Psycho-educatie en Opvoedingsondersteuning te kunnen uitvoeren op de azc's worden daartoe ‘ervaringsdeskundigen’ en ggz-medewerkers opgeleid in een train-de-trainer opleidingsprogramma. Deze pool van trainers en co-trainers opereren landelijk en kunnen dus op diverse locaties ingezet worden. Daarom werkt Mind-Spring samen met verschillende ggz-instellingen in het hele land.

De cursussen aan asielzoekers worden gegeven door speciaal daarvoor opgeleide trainers die zelf een vluchtervaring hebben en dezelfde moedertaal en culturele achtergrond als de doelgroep hebben wat de overdracht van kennis bevordert.

GGZ coaches

Deze zogenoemde ‘ervaringsdeskundigen’ worden daarbij gecoacht door medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg. Zo wordt er een brug geslagen tussen (1) een moeilijk bereikbare doelgroep met hoog risico voor het ontwikkelen van psychische klachten en gezinsproblematiek, en (2) de professionele zorginstellingen (ggz).

Hulpverleners uit de ggz worden kosteloos worden getraind in de methodes.