Uitleg over de factuur

Uitleg over uw factuur

200x200+close+up+jonge+man.jpg

De kosten voor behandeling worden door Parnassia Groep gefactureerd, via een DBC, aan jouw zorgverzekeraar. De afkorting DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie.

Diagnose Behandel Combinatie

Een DBC geeft een overzicht van alle activiteiten die voortkomen uit jouw zorgvraag. Bij activiteiten moet je denken aan intakecontacten, behandelcontacten en telefonische contacten, maar ook een opname in de kliniek, deeltijdbehandeling en in sommige gevallen dagbesteding en trajectbegeleiding. Ook werkzaamheden van behandelaren en/of begeleiders die voor jou niet direct zichtbaar zijn vallen hieronder. Denk daarbij aan het rapporteren over je behandeling, gehouden behandelbesprekingen en contacten met derden, zoals de huisarts etc. Al deze activiteiten bij elkaar vullen de DBC met tijd. De uiteindelijke rekening van de DBC wordt bepaald door de hoeveelheid tijd die de behandelaren tezamen hebben besteed aan de behandeling. De startdatum van jouw DBC (welk jaar) is zeer belangrijk. Een DBC start bij het eerste directe contact (telefonisch of persoonlijk) dat je met ons hebt. De zorgverzekeraar verrekent met je het verplicht eigen risico (verhoogd met het eventueel vrijwillig eigen risico) van het jaar waarin de DBC is gestart. Het kan voorkomen dat je pas ruim een jaar na de start van je behandeling een rekening ontvangt van jouw zorgverzekeraar.

Een DBC duurt maximaal 365 kalenderdagen. Daarna wordt de DBC 'verlengd' als je nog in behandeling bent. Is de behandeling afgerond, dan wordt de DBC afgesloten. Na maximaal 365 kalenderdagen sturen wij een factuur/zorgnota naar de zorgverzekeraar. Wanneer je langdurend in zorg bent bij ons, versturen wij jaarlijks een factuur/zorgnota.

Vraag of klacht over uw factuur/zorgnota

Neem gerust contact met ons op wanneer je een vraag of klacht heeft over de factuur/zorgnota.