Nieuws

Nieuws van i-psy

06 december 2017

Den Haag, 6 december 2017 – Vandaag werd  het Zorg Innovatie Centrum van Parnassia gepresenteerd als nieuwe koploper binnen Zorgpact. Hiermee is het initiatief erkend als innovatieve samenwerking binnen zorg en welzijn, die zich richten op de goed toegeruste zorgprofessional nu en in de toekomst.

Over Zorg Innovatie Centrum Parnassia

Het Zorg Innovatie Centrum Parnassia (ZIC) wil een innovatiewerkplaats creëren waar mbo- en hbo studenten, docenten, begeleiders, lectoren, zorgprofessionals en eindgebruikers elkaar treffen. Door wederzijdse uitwisseling van professionals binnen de onderwijsinstellingen en Parnassia wordt het begrip rondom het werken in de ggz vergroot en zal een afgestudeerde student mogelijk eerder kiezen voor een baan in de ggz.

De studenten van het ZIC volgen samen onderwijs binnen Parnassia, welke gegeven wordt door afwisselend een mbo- en een hbo-docent. Het middaggedeelte van de lesdag wordt ingevuld door professionals vanuit Parnassia. Studenten komen één keer per twee weken bij elkaar voor onderwijs en werken hier samen om te komen tot innovaties en verbeteringen. Ze sluiten na 20 weken af met een symposium. Dit symposium en de masterclasses zijn toegankelijk voor alle studenten en professionals binnen Parnassia, waardoor er nog meer ontmoeting en kennis uitwisseling plaatsvindt tussen de studenten en professionals. De kracht van dit model is dat de studenten gezamenlijk les krijgen en een opdracht moeten opleveren in de vorm van het symposium.

Over het Zorgpact

Alle veranderingen in zorg en welzijn vragen om andere, nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg werken. En dus ook om goed zorgonderwijs. Om zo te komen tot betere zorg voor iedereen door goede opgeleide, kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Hiervoor is samenwerking tussen zorgopleidingen, zorgaanbieders en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. Het Zorgpact jaagt de samenwerking tussen deze partijen aan, zodat zij kunnen inspelen op de veranderingen. Het Zorgpact geeft goede voorbeelden van deze samenwerkingen een podium in de Kopgroep, stimuleert de gezamenlijke aanpak via regionale Zorgpacten en kijkt naar belemmeringen voor goede samenwerking om deze op te lossen. Het Zorgpact is een initiatief van het Kabinet. Kijk voor meer informatie op www.zorgpact.nl.