Nieuws

Nieuws van i-psy

21 april 2020

regulier-samrad-ghane.png

Ten tijde van corona zijn mensen met een migratieachtergrond extra kwetsbaar, omdat zij vaker een beperkt sociaal netwerk hebben, een zwakkere economische positie, meer risico op maatschappelijke marginalisatie en verminderde toegang tot de geestelijke gezondheidszorg. Aldus PG-collega Samrad Ghane, één van de initiatiefnemers van de handreiking ‘Oog voor Diversiteit ten tijde van corona-crisis’.

De handreiking is een gemeenschappelijk product van Parnassia Groep, Pharos en ARQ en is inmiddels opgenomen in de GGZ standaarden voor ggz-professionals. Lees het interview met Samrad Ghane op de website van AKWA GGZ.

Corona persconferentie kabinet voor anderstaligen

Voor wie de Nederlandse taal niet (goed) beheerst is het lastig om de juiste informatie over het virus en de geldende maatregels te krijgen. TVcN vertaalden de corona-persconferentie van 15 april in acht veel voorkomende vreemde talen in Nederland. Het gesproken Nederlands is vertaald en te horen bij de beelden van de persconferentie. Dat is gedaan voor de talen: Arabisch-Syrisch, Turks, Pools, Tigrinya (dat wordt gesproken in Eritrea), Marokkaans-Arabisch, Berber, Farsi en Engels. Iedereen kan nu in zijn eigen taal begrijpen wat de maatregelen zijn. Bekijk de vertaalde persconferentie.