17 mei 2018

Gebruikt u medicijnen en neemt u deel aan de Ramadan? Of bent u diabetespatient? Niet eten en drinken overdag in combinatie met het gebruik van medicijnen kan risico’s met zich meebrengen.

In onze folders (NL en Turks, Arabisch, Somalisch en Farsi) leest u hoe u het beste hiermee kunt omgaan. Ook uw hulpverlener kan u tips geven. Voelt u zich niet goed, raadpleeg dan onmiddellijk uw (huis-)arts. In sommige gevallen kan het verstandig zijn om het vasten te staken.