paginakop-turks

Suç, psikiyatri ve kültür

200x200_criminaliteit.jpg

Saldırgan davranış ve suç işleme bazen,gönüllü veya zorunlu göçün sebep olduğu psikiyatrik problemlerle ilgilidir.. Bunu adli psikiyatri olarak adlandırıyoruz. i-psy bu tür problemlere de yardım hizmeti sunmaktadır.

Bay "A" bir Orta Doğu ülkesinden gelmektedir.Kendisi şartlı tahliye memuru tarafından  i-psy`e sevk edildi. Bay "A" ,kızına ve diğer aile fertlerine karşı çok saldırgan bir tutum içindeydi. Bu sebepten tutuklanır ve şartlı gözetim altına alınır. Bu olaylar ile beraber aynı zamanda aile içi gerginlikten ve aile içindeki şiddetli geçimsizlikten dolayı deprasyonda olduğunu söyler. Göçle birlikte onun hayatında da çok şeyin değiştiğini ve aile içi ortamınında eskisi gibi olmadığını fark eder. Hem eş hem de baba olarak bir baskı altındadır. Çocuklarını yetistirmede de sorunlar yaşar. Bu sebepten dolayı kendisini dış dünyaya kapatır ve zaman zaman da kendi kontrolünü kaybeder. Bay "A" ve i-psy`den bir uzman birlikte onun bu saldırganlığına yol açan sebeplerin nereden kaynaklandığını değerlendirirler. Aynı zamanda, güçsüzlük ve umutsuzluk duygularıyla nasıl başa çıkabileceği de gözden geçirilir. Kültürel geçmişi, hayatındaki göçten kaynaklanan değişiklikleri,  iki kültür arasında yaşayan ve buna bir çıkış yolu arayan çocukların  eğitimi de geniş anlamda konuşulur.