Tedavi

200x200_criminaliteit.jpg

Sizinle birlikte, sizin için en uygun tedavi yönteminin ne olduğuna karar verilir.
Bunu yaparken, adli kurumların sizinle ilgili almış oldugu kararlarda göz önünde bulundurulur..Tedavi, öncelikle bireysel  görüşmelerden oluşur.Aynı zamanda aile göruşmeleri de tedavinin bir parçasıdır. Bunun yanı sıra ek olarak,sorunlarınıza yardımcı olması amacıyla  beceri ve yaratıcılık terapileri de uygulanır.

Tedavi de sizin kültürel değerleriniz ve dini inançlarınız da dikkate alınır. Eğer, kendi dilinizde konuşan bir tedavi uzmanı isterseniz bu değerlendirilir ve kendi ana dilinizde bir uzman tarafından tedaviye alınırsınız. Bu mümkün olmadığı takdirde kendi ana dilinizde konuşan bir tercüman bulundurulur. Her 3 ayda bir sizinle ve sizi sevk eden kurum görevlileri ile tedaviniz hakkında bir değerlendirme yapılır. Tedavi, cezaevinde, i-psy polikiniklerinde veya Fivoor kurumunda da olabilir. Eğer tedaviniz siz cezaevindeyken  yapılması gerekiyorsa, sonrası için nelere ihtiyaç duyulabilir buna sizinle birlikte karar verilir.

Tedavinize kimler dahil olabilir?

Sizin herhangi bir itirazınız olmadığı takdirde, tedavinizle ilgili sizin için önemli olabilecek kisiler de tedavinize dahil edilebilir.Aynı zamanda tedavinizle ilgili olarak, şartlı gözetim memuru, ev doktoru ve/veya cezaevi psikolojik sağlık hizmet biriminiyle de görüşülür. Gerek görüldüğü takdirde diğer yardım kurumlarıyla da beraber calışabiliriz, örneğin; sosyal yardım hizmet uzmanları, borç erteleme kurumu çalışanları veya aile gözetmenleri gibi.

Tedavi süresi ne kadardir ?

Tedavi süresi enaz 6 ay olmakla birlikte bu süre problemlerin  ciddiyeti ve ona bağlı olarak öngörülen yardıma bağılıdır Tutukluyken sunulan tedavi daha kısa süreli de olabilir.