Criminaliteit

Criminaliteit, psychiatrie en cultuur

200x200_criminaliteit.jpg
Agressief gedrag en criminaliteit hangen soms samen met psychiatrische problemen die veroorzaakt kunnen zijn door vrijwillige of gedwongen migratie. We spreken dan van forensische psychiatrie. i-psy biedt zorg bij deze problemen.

Onmacht en wanhoop

De heer A. is afkomstig uit het Midden-Oosten. Zijn reclasseringsmedewerker heeft hem bij i-psy aangemeld. De heer A. was zeer agressief naar zijn dochter en andere familieleden. Hij is hiervoor opgepakt en staat onder reclasseringstoezicht. Hij vertelt erg depressief te zijn door het delict, maar ook door voortdurende spanningen in zijn gezin en familie. Door de migratie is veel in zijn leven veranderd en gaat het in zijn gezin niet meer zoals hij vanouds gewend is. Zijn rol als echtgenoot en vader staat onder druk. Het opvoeden van zijn kinderen geeft hem problemen. Daardoor voelt hij zich buitengesloten en verliest soms de controle over zichzelf.

Migratie

Samen met de heer A. is de hulpverlener van i-psy nagegaan wat aanleiding geeft tot agressief gedrag. Ook is nagegaan hoe hij met zijn gevoelens van onmacht en wanhoop beter om kan gaan. Uitgebreid is gesproken over zijn culturele achtergrond, over de migratie en de veranderingen in zijn leven. En over het opvoeden van kinderen die met twee culturen leven en hun eigen weg zoeken.