Herkennen van forensische problemen

Herkennen van forensische problemen

200x200_criminaliteit.jpg

We spreken van forensische problemen wanneer:

  • mensen ernstig in de war zijn en veel problemen in hun gedrag hebben, waardoor ze in aanraking (dreigen te) komen met politie of justitie
  • mensen psychische klachten hebben gedurende detentie
  • er binnen het gezin sprake is van (dreigend) huiselijk geweld

Forensische zorg

Forensische zorg is voor volwassenen die in aanraking gekomen zijn met politie en justitie en die bij ons aangemeld zijn via justitie. Forenische zorg is gericht op het voorkomen van agressie en criminaliteit. Het helpt u grip te krijgen op uw psychische klachten, die samenhangen met het delict dat u heeft gepleegd.  i-psy houdt daarbij rekening met taal, cultuur en  geloofsovertuiging.
Wij helpen u inzicht te krijgen hoe uw gedrag ontstaat en hoe uw gedrag samenhangt met psychische problemen. We leren u daarmee om te gaan om herhaling te voorkomen. We helpen u om uw positieve kanten te versterken en de onderlinge relaties in het gezin te herstellen.