Herkennen van forensische problemen

Herkennen van forensische problemen

200x200_criminaliteit.jpg

We spreken van forensische problemen wanneer:

  • mensen ernstig in de war zijn en veel problemen in hun gedrag hebben, waardoor ze in aanraking (dreigen te) komen met politie of justitie
  • mensen psychische klachten hebben gedurende detentie (voorlopige hechtenis en gevangenisstraf).
  • er binnen het gezin sprake is van (dreigend) huiselijk geweld

Forensische zorg

Forensische zorg is voor volwassenen die in aanraking gekomen zijn met politie en justitie en die bij ons aangemeld zijn via justitie. Forensische zorg is gericht op het voorkomen van agressie en criminaliteit. Dit type zorg helpt je grip te krijgen op je psychische klachten, die samenhangen met het delict dat je hebt gepleegd. i-psy houdt in de behandeling rekening met taal, cultuur en  geloofsovertuiging.

Wij helpen je inzicht te krijgen hoe jouw gedrag ontstaat en hoe jouw gedrag samenhangt met psychische problemen. We leren je daarmee om te gaan om herhaling te voorkomen. Ook helpen we je om jouw positieve kanten te versterken en de onderlinge relaties in het gezin te herstellen.