Hulp bij forensische problemen

Uw behandeling

200x200_criminaliteit.jpg
Samen met u beslissen we welke behandeling het meest passend is. We gaan daarbij uit van de afspraken die justitie met u gemaakt heeft.

De behandeling bestaat vooral uit individuele gesprekken. Ook gezinsgesprekken kunnen onderdeel van de behandeling zijn. Daarnaast bieden wij ook creatieve therapie om u beter te kunnen helpen met uw problemen.
Wij houden rekening met uw culturele achtergrond en geloofsovertuiging.  Als u graag in uw eigen taal gesprekken wilt, krijgt u een behandelaar die uw taal spreekt of zorgen wij voor een tolk tijdens het gesprek.
Elke drie maanden gaan we samen met u en de verwijzer na hoe de behandeling verloopt. De behandeling kan plaatsvinden tijdens detentie in de gevangenis en op de poliklinieken van i-psy en Fivoor. Is de behandeling tijdens detentie, dan gaan we samen met u na welk vervolg er daarna nodig is.

Wie worden bij uw behandeling betrokken?

We betrekken mensen die voor u belangrijk zijn bij de behandeling, tenzij u daartegen grote bezwaren heeft. Ook stemmen we de behandeling af met de reclasseringsmedewerker, de huisarts en/of de psycho-medische dienst van de penitentiaire inrichting. Zo nodig werken we samen met andere hulpverleners zoals maatschappelijk werker, schuldhulpverlener of gezinsbegeleider.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt minimaal 6 maanden afhankelijk van de hulpvraag en de ernst van de problemen. Tijdens detentie kan de behandeling van kortere duur zijn.