Hulp bij forensische problemen

Uw behandeling

200x200_criminaliteit.jpg
Samen met jou beslissen we welke behandeling het beste past bij je problemen en situatie. We gaan daarbij uit van de afspraken die justitie met jou gemaakt heeft.

De behandeling bestaat vooral uit individuele gesprekken. Ook gezinsgesprekken kunnen onderdeel van de behandeling zijn. Daarnaast bieden wij ook creatieve therapie om je beter te kunnen helpen met jouw problemen.
Wij houden natuurlijk rekening met je culturele achtergrond en geloofsovertuiging.  Als je de behandelgesprekken graag in je eigen taal wilt, dan krijg je een behandelaar die jouw taal spreekt of zorgen wij voor een tolk tijdens het gesprek.
Elke drie maanden ga je samen met de verwijzer na hoe de behandeling verloopt. De behandeling kan plaatsvinden tijdens detentie in de gevangenis en op de poliklinieken van i-psy en Fivoor. Is de behandeling tijdens detentie, dan gaan we samen met jou na welk vervolg er daarna nodig is.

Wie worden bij de behandeling betrokken?

We betrekken mensen die voor jou belangrijk zijn bij de behandeling, tenzij je daar grote bezwaren tegen hebt. Ook stemmen we de behandeling af met de reclasseringsmedewerker, de huisarts en/of de psycho-medische dienst van de penitentiaire inrichting. Zo nodig werken we samen met andere hulpverleners zoals maatschappelijk werker, schuldhulpverlener of gezinsbegeleider.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt minimaal 6 maanden afhankelijk van de hulpvraag en de ernst van de problemen. Tijdens detentie kan de behandeling van kortere duur zijn.