i-psy Jeugd en Gezin via uw gemeente

Jeugd en Gezin

kind+jeugd+gezin.PNG

Elke cultuur heeft zijn eigen normen, waarden en gewoonten. Soms is het lastig voor kinderen om hiermee om te gaan.

Opgroeien met twee culturen

Kinderen van ouders of grootouders die gemigreerd zijn naar Nederland hebben het soms extra zwaar. Kinderen groeien dan op met twee culturen, die van de familie en de Nederlandse cultuur. Misschien heeft uzelf of uw kind (psychische) problemen. Of zijn er gedragsproblemen op school, of thuis.

i-psy Jeugd en Gezin is gespecialiseerd in interculturele psychiatrie. Wij helpen u en uw kind omgaan met cultuursensitieve problemen.

Onze hulpverleners kennen uw cultuur en spreken meestal uw moedertaal.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

We behandelen kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar bij psychische problemen zoals AD(H)D, autisme, trauma, angststoornissen en andere ontwikkelingsproblemen. Ook helpen we zwangere vrouwen en gezinnen bij wie een baby op komst is als er problemen of spanningen zijn.

Als u een geldige verwijsbrief heeft van bijvoorbeeld de huisarts, jeugdarts, schoolarts, het wijkteam kunt u bij ons terecht met:

• Ontwikkelingsproblemen

• Problemen in het gezin of op school

• Angstklachten

• AD(H)D

• Trauma

• Autisme

• Verminderd zelfvertrouwen/onzekerheid

Hulp in eigen taal

Onze behandelaren hebben verschillende culturele achtergronden. We nemen uw gezin en cultuur als uitgangspunt voor onze hulp. Als dat nodig is, wordt u geholpen door een behandelaar die uw taal spreekt. Als geen van onze behandelaren uw taal spreekt, maken we gebruik van tolken. Bij i-psy Jeugd en Gezin werken ervaren specialisten zoals een kinder- en jeugdpsychiater, een ortho)pedagoog, een psychotherapeut, gz-psychologen en systeemtherapeuten.