Jeugd en Gezin via jouw gemeente

Jeugd en Gezin

kind+jeugd+gezin.PNG

Elke cultuur heeft zijn eigen normen, waarden en gewoonten. Soms is het lastig voor kinderen om hiermee om te gaan.

Opgroeien met twee culturen

Kinderen van ouders of grootouders die gemigreerd zijn naar Nederland hebben het soms extra zwaar. Kinderen groeien dan op met twee culturen, die van de familie en de Nederlandse cultuur. Misschien heb jezelf of je kind (psychische) problemen. Of zijn er gedragsproblemen op school, of thuis.

i-psy Jeugd en Gezin is gespecialiseerd in interculturele psychiatrie. Wij helpen jou en je kind omgaan met cultuursensitieve problemen.

Onze hulpverleners kennen je cultuur en houden daar rekening mee.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

We behandelen kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar bij psychische problemen zoals AD(H)D, autisme, trauma, angststoornissen en andere ontwikkelingsproblemen. Ook helpen we zwangere vrouwen en gezinnen bij wie een baby op komst is als er problemen of spanningen zijn.

Als je een geldige verwijsbrief hebt van bijvoorbeeld de huisarts, jeugdarts, schoolarts, het wijkteam kun je bij ons terecht met:

  • Ontwikkelingsproblemen
  • Problemen in het gezin of op school
  • Angstklachten
  • AD(H)D
  • Trauma
  • Autisme
  • Verminderd zelfvertrouwen/onzekerheid

Gezin en cultuur als uitgangspunt

Onze behandelaren hebben verschillende culturele achtergronden. We nemen je gezin en cultuur als uitgangspunt voor onze hulp. Bij i-psy Jeugd en Gezin werken ervaren specialisten, zoals een kinder- en jeugdpsychiater, een ortho)pedagoog, een psychotherapeut, gz-psychologen en systeemtherapeuten.