Zorg in gemeentes

Jeugdzorg - altijd passende hulp

200x200+meisje+in+natuur.jpg

Wij hebben afspraken met alle gemeenten waar wij gevestigd zijn. Dit betekent dat wij altijd passende hulp kunnen bieden en de zorg wordt vergoed.

 

Voor ouders

Nieuwe aanmeldingen lopen volgens de Jeugdwet via de huisarts, medisch specialist, jeugdarts of via de gemeente. i-psy heeft in de gemeenten waar wij gevestigd zijn contracten gesloten. Dit betekent dat wij altijd passende hulp bieden en dat deze hulp wordt vergoed.

Voor verwijzers

Huisartsen en andere jeugdspecialisten kunnen kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen nog steeds direct naar ons verwijzen. Wij hebben met alle jeugdzorgregio's waar wij gevestigd zijn afspraken over bekostiging van de zorg. Dit betekent dat wij altijd passende hulp kunnen bieden aan kinderen die in de desbetreffende regio's wonen.

U kunt uw patiënten ook verwijzen naar een (jeugd)wijkteam in uw gemeente. Binnen een jeugdwijkteam werken verschillende professionals met een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg of in de jeugdhulpverlening. Voor meer informatie over wijkteams kunt u terecht bij uw gemeente.

Voor gemeenten - accountmanagers

Wij helpen u graag bij het invullen van de verantwoordelijkheid voor de jeugd ggz. Met onze verschillende specialismen helpen wij kinderen met psychische of psychiatrische problematiek binnen de kaders die u ontwikkelt. Vragen? Neem contact op met één van onze accountmanagers. Samen met u bespreken onze accountmanagers voor gemeenten graag de oplossingen. Neemt u gerust contact op via verkoop@parnassiagroep.nl