Hulp voor ouder en kind

Hulp voor ouder en kind- verbeter uw ouder-kindrelatie

200x200_infant+mental+health.jpg
Wie zijn wij?

Ons team bestaat uit:

  • gz-psychologen
  • een kinderpsychiater
  • psychologen
  • orthopedagoog

We werken samen met een kinder-ergotherapeut, systeemtherapeuten en een kinderarts. Alle medewerkers volgden een opleiding in Nederland en hebben zich gespecialiseerd in jonge kinderen.

Behandeling voor ouder- kinderelatie

In een intakegesprek, het eerste gesprek, maken we kennis met je en jouw kind en de reden van je komst. We proberen in dit gesprek een beeld te krijgen van de vragen en problemen. Samen achterhalen we de omstandigheden waarin jij je met je kind bevindt. Hierna bespreken we op welke wijze wij met jou samen verder gaan. Soms beschikken wij niet over de aangewezen hulp. Wij verwijzen je dan naar een geschikte andere instelling. Als verder onderzoek nodig is, maken we hierover afspraken.

Afhankelijk van de hulpvraag en jouw situatie bieden we een van onze hulpmogelijkheden aan. Dit zijn onder meer:

  • het vijf-gesprekken-model: in vijf gesprekken proberen we met jou en je kind door observatie en gesprek aan het probleem te werken. Dan volgt een evaluatie en besluiten we of en hoe we verder gaan.
  • ouder-kind-behandeling: hier gaan we in een langer traject dieper in op de problemen, naar gelang de situatie dat vereist. Eventueel worden ook andere specialisten bij de behandeling betrokken.
  • groepsbehandeling: in een groep van meerdere ouders en hun kinderen wisselen we van gedachten over de opvoeding, het bejegenen van je kind en het aanpakken van problemen. Daarbij leren ouders van elkaar en ondersteunen elkaar onder begeleiding van een IMH-specialist.
  • videobehandeling: tijdens sommige behandelingen maken we met jouw toestemming gebruik van een video-opname. Die bespreken we dan samen na.
  • EMDR: in geval van een traumatische beleving bij jouw kind of jou als ouder, zetten we deze methode in. Doel is dan de heftige negatieve beleving van een gebeurtenis af te laten nemen zodat jij of je kind daar minder last van heeft.

Hoe meld ik me aan?

Bel naar 088- 35 89 292 en vraag naar de aanmeldcoördinator. Dan plannen we een eerste gesprek in. Voor behandeling heb je van uw (huis)arts een verwijsbrief nodig. Hij of zij kan de brief op naam van jouw kind direct naar ons sturen. Na ontvangst nemen wij contact met je op.