Na een migratie van de ouders of het hele gezin zien we bij kinderen en jongeren soms problemen met ontwikkeling, gevoelens en gedrag. Soms verstoort dit het leven thuis of in de klas dusdanig dat u hulp zoekt. Bij i-psy staan we met kennis van cultuur en migratie voor u klaar.

Een migratie betekent wennen aan een nieuwe cultuur. Of dat er aandacht nodig is voor het verwerken van traumatische gebeurtenissen. 

Opgroeien met twee culturen

Kinderen van ouders die gemigreerd zijn naar een nieuw land hebben het soms extra zwaar. Kinderen groeien dan op met twee culturen, die van de ouders en de Nederlandse cultuur. Elke cultuur heeft zijn eigen normen, waarden en gewoonten. Soms is het lastig voor kinderen om hiermee om te gaan.

Traumatische ervaringen bij kinderen

Als kinderen met of zonder hun ouders/familie zijn gevlucht, hebben ze het nodige gezien of meegemaakt in het land van herkomst.

Wanneer zich problemen voordoen, zoek dan tijdig hulp.