Mensen met strafmaatregel

Mensen met een strafmaatregel

200x200+stoere+jonge+man.jpg

Bij i-psy forensische zorg komt u terecht als u naar ons bent doorverwezen door Justitie. Wij helpen u om grip te krijgen op uw probleem en uw gedrag.

Niet alleen het gepleegde delict staat centraal. Tijdens uw behandeling houden wij rekening met uw persoonlijke verhaal, uw omgeving en uw culturele en religieuze achtergrond. Wij bieden hulp in eigen taal wanneer dit uw voorkeur heeft.

Hoe we helpen

Tijdens het eerste gesprek bespreken we met u wat er aan de hand is. Wanneer u de behandeling bij i-psy Forensisch start, stellen we een behandelplan met u op dat aansluit bij uw situatie. Wij laten uw behandeling binnen het gedwongen kader zoveel mogelijk aansluiten bij uw persoonlijke verhaal. Bij het uw behandeling betrekken wij  de naasten uit uw omgeving, zoals familie of vrienden, indien u dat toestaat.

Aanmelden

Patiënten kunnen zichzelf niet aanmelden. Dat kan alleen een behandelend medewerker of huisarts.

Als een verwijzer u naar de forensische zorg verwijst dan maakt deze gebruik van het IFZO-systeem van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.