Direct hulp

Bij levensbedreigende situaties: wanneer er sprake is van acuut (levens)gevaar of ernstige overlast, bel direct 112. Geen levensbedreigende situatie? Bel met jouw huisarts of huisartspost. Deze schakelt de crisisdienst in je regio in.

Ben je al patiënt bij ons?

Neem dan tijdens kantooruren contact op met jouw behandelaar. Dat telefoonnummer staat op jouw uitnodiging of afsprakenkaart.

Buiten kantooruren bel je met ons algemeen nummer 088- 358 96 00.