Onze folders

We werken in kleinschalige, deskundige behandelteams. Iedere patiënt heeft zijn eigen verhaal; we gaan uit van ieders unieke sociale en culturele achtergrond, omgeving, persoonlijkheid, behoeften en mogelijkheden. Samen met de patiënt kijken we welke hulp nodig is voor het herstel van zijn of haar geestelijke gezondheid.