Cliëntenraad

Cliëntenraad

200x200+Clientenraad.jpg
De tevredenheid van onze patiënten is voor ons het allerbelangrijkst. Daarom vragen we onze patiënten regelmatig naar hun mening over onze dienstverlening en hebben we een klachtenprocedure die in meerdere talen beschikbaar is. Daarnaast speelt ook de cliëntenraad een belangrijke rol in de kwaliteitsbewaking.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit ex-patiënten en uit patiënten die nog bij ons in behandeling zijn. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over de gang van zaken binnen i-psy. De cliëntenraad signaleert mogelijke knelpunten en bevordert de inspraak en medezeggenschap van onze patiënten. i-psy streeft naar de aanwezigheid van enkele vertegenwoordigers in elke vestiging.