Patiëntenvertrouwenspersoon

Patiëntenvertrouwenspersoon

De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) kan je helpen met een klacht over de behandeling. Hij helpt je zaken op een rijtje te zetten en zoekt samen je naar de beste weg om jouw klacht op te lossen. Dit geldt voor alle patiënten die zorg ontvangen van ons. De PVP is niet in dienst van ons en kan dus volledig onafhankelijk werken. Hij komt op voor jouw belangen en staat altijd aan jouw kant.

De PVP maakt van je hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij alleen de persoonsgegevens op die hij nodig heeft om jouw hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de patiëntenvertrouwenspersoon en jijzelf. Meer informatie hierover staat op de website van de Stichting PVP.

Informeer verder bij de stichting PVP. Hun website biedt de mogelijkheid om anoniem te chatten van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur.

Helpdesk Stichting PVP

De Stichting PVP heeft ook een helpdesk voor cliënten die ambulant in behandeling zijn en PVP-vragen hebben of PVP-ondersteuning willen.
Telefoon: 0900-444 88 88
Mail: helpdesk@pvp.nl

Gedragsregels PVP vernieuwd

Op 1 januari is de wet BOPZ vervangen door de Wet verplichte ggz (Wvggz). Door deze wet krijgt de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) te maken met nieuwe wettelijke taken en gewijzigde werkwijzen. Samen met onder meer cliënten heeft de stichting PVP nieuwe gedragsregels ontwikkeld. Uitgangspunt is nog steeds dat cliënten optimaal ondersteund worden bij het realiseren van hun rechtspositie. i-psy, onderdeel van Parnassia Groep, en alle zorgmerken die hier ook deel van uitmaken hebben deze gedragsregels mede-ondertekend.