Familie en naasten

Familie en naasten

200x200+gezin+op+bank.jpg
Als jouw familielid bij ons in behandeling is voor een psychische aandoening of verslavingsprobleem, heeft dit ingrijpende gevolgen voor jouw familielid, maar ook voor jou.

Samen maken we het verschil

Wij vinden het belangrijk je goed te informeren over en te betrekken bij de behandeling. Het is bekend dat optimale betrokkenheid van familie* bijdraagt aan herstel van jouw familielid. Wij informeren je daarom over de symptomen, de gevolgen, de behandelmogelijkheden van jouw familielid en hoe hiermee om te gaan. Je kunt altijd met vragen bij onze behandelaren terecht.

Op jouw beurt ben je ook een informatiebron voor onze behandelaren. Jij kent je familielid, jouw ervaringen zijn heel belangrijk. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de behandelaar goed samenwerkt met de familie. Zo draag je samen bij aan het herstel van jouw familielid.

* Met familie bedoelen wij nadrukkelijk iedereen die een directe relatie met de patiënt heeft. Dus alle naastbetrokkenen. Dit kan familie zijn (echtgenoten, partners, kinderen, etc.) maar ook goede vrienden, vrijwilligers of iemand die om andere redenen bij de patiënt is.

Je kunt op ons rekenen

i-psy

  • behandelt de familie met respect, zorgvuldig en gastvrij;
  • informeert helder en duidelijk over behandeling en begeleiding van hun naasten;
  • betrekt de familie actief bij de behandeling van hun naasten;
  • biedt ondersteuning waar nodig.

Hier zetten we ons elke dag voor in. Omdat we graag rekening houden met jouw belangen scherpen we op dit moment ons familiebeleid verder aan.

Aanvullende ondersteuning

Daarnaast kun je als het nodig is gebruikmaken van

Wij bieden graag zoveel mogelijk maatwerk. Daarom kan het zijn dat i-psy aanvullend aanbod heeft om je te informeren en/of te ondersteunen.

Instemming van jouw naaste

Wij houden je graag op de hoogte van het verloop van de behandeling. Volgens de wet moet jouw naaste hier wel mee instemmen. Het komt voor dat een patiënt (tijdelijk) geen contact wenst met de familie: ook dan heb je recht op informatie. Als de patiënt (tijdelijk) geen contact wenst, spant de behandelaar zich in om het contact tussen familie en patiënt zodanig te herstellen dat familie geïnformeerd en betrokken blijft of wordt.

Je hebt wel recht op algemene, niet persoonsgebonden informatie en ondersteuning van onze kant.