paginakop -kosten vergeoeidng

Kosten en vergoeding

200x200+close+up+jonge+man.jpg

Diverse instanties vergoeden voor een (groot) deel de kosten van je behandeling en/of (woon)begeleiding en/of dagbesteding. Dit zijn je zorgverzekeraar, de gemeente waar je woont, of justitie.

Je betaalt in ieder geval het eigen risico. De exacte hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de afspraken die je hebt gemaakt met jouw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraar

Jouw zorgverzekeraar vergoedt voor een (groot) deel de kosten van de behandeling bij Parnassia Groep. Deze kosten moeten dan wel binnen de basis- of aanvullende verzekering vallen. Ook moet je een geldige verwijsbrief hebben.

De basisverzekering vergoedt:

  • Basis GGZ. Dit is inclusief de eerstelijnspsycholoog en een behandeltraject wat via internet (e-health) gevolgd wordt,
  • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater.

Gemeente

Jouw gemeente vergoedt grotendeels de kosten als je een indicatie hebt voor hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook Jeugdzorg vergoedt jouw gemeente.

Justitie

Justitie vergoedt de kosten als je bij ons in behandeling bent met een strafrechtelijke maatregel.