Familie ervaringsdeskundigheid

Familie ervaringsdeskundigheid

200x200+gezin+op+bank.jpg
Sommige afdelingen van Parnassia Groep  werken samen met een familie ervaringsdeskundige (FED). Zij weten wat het is om een dierbare in zorg te hebben en hebben zich op basis van scholing ontwikkeld om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten ten behoeve van anderen.

De FED biedt adviseert en coacht je hoe om te gaan met de situatie waarin jij je bevindt en ondersteunt je waar nodig.  De FED is onafhankelijk en heeft geen toegang tot de gegevens van jouw naaste en rapporteert niet in het patiëntendossier.

Wil jij een gesprek met een FED? Vraag dit aan via jouw contactpersoon of via de afdeling waar je naaste in zorg is.