Familieklachtrecht

Familieklachtrecht

200x200+twee+kinderen+en+vrouw.jpg
We hopen natuurlijk dat u tevreden bent met de hulpverleners en de zorg die uw familielid/naaste krijgt. Maar het kan zijn dat uw vragen niet naar tevredenheid beantwoord worden. Of dat er een verschil van mening is met de hulpverlener over de manier waarop u als familielid bij de behandeling betrokken wordt. Ook kunt u niet tevreden zijn over de manier waarop wij met u of uw naaste omgaan.

Zo vroeg mogelijk

i-psy vindt het belangrijk om ongenoegens en wensen  van familie zo vroeg mogelijk te horen. Daardoor kunnen deze  meestal snel worden opgelost. Het is voor zowel familie/naaste, als de hulpverlener het beste om de klacht eerst met elkaar te bespreken. Verloopt dit niet naar tevredenheid of heeft u daar geen behoefte aan? U kunt dan  schriftelijk een formele klacht indienen via de klachtenprocedure van de Parnassia Groep. Onze klachtenfunctionaris kan u meer vertellen over de klachtmogelijkheden.

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris

T: 088 - 357 7660
op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur. buiten deze tijden op afspraak.
Lees meer over de klachtenprocedure van Parnassia Groep www.parnassiagroep.nl/klachtenregeling