Familieklachtrecht

Familieklachtrecht

200x200+twee+kinderen+en+vrouw.jpg
We hopen natuurlijk dat je tevreden bent met de hulpverleners en de zorg die jouw familielid/naaste krijgt. Maar het kan zijn dat je vragen niet naar tevredenheid beantwoord worden. Of dat er een verschil van mening is met de hulpverlener over de manier waarop jij als familielid bij de behandeling betrokken wordt. Of dat je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jou of je naaste omgaan.

Zo vroeg mogelijk

i-psy vindt het belangrijk om ongenoegens en wensen  van familie zo vroeg mogelijk te horen. Daardoor kunnen deze meestal snel worden opgelost. Het is voor zowel familie/naaste, als de hulpverlener het beste om de klacht eerst met elkaar te bespreken. Verloopt dit niet naar tevredenheid of heb je daar geen behoefte aan? Je kunt dan schriftelijk een formele klacht indienen via de klachtenprocedure van Parnassia Groep. Onze klachtenfunctionaris kan je meer vertellen over de klachtmogelijkheden.

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris

T: 088 - 357 7660 op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak.
Lees meer over de klachtenprocedure van Parnassia Groep.