Hulp bij depressie

Uw behandeling

200x200_depressie.jpg

i-psy hulpverleners behandelen mensen met een depressie volgens beproefde methodes. Wij houden rekening met uw culturele achtergrond. Is het nodig om uw behandeling aan te passen? Dan doen we dat.

Uw behandeling kan bestaan uit:

 • individuele gesprekken
 • gezinsgesprekken
 • groepstherapie
 • ontspanningsoefeningen
 • medicijnen
 • vaktherapie is soms onderdeel van de behandeling
 • een combinatie van het bovenstaande

Heeft u al heel lang last van een depressie? Of is uw depressie zeer ernstig? Dan is een (dag)opname soms nodig. We overleggen natuurlijk altijd eerst met u.

Hoe we u behandelen is uniek door:

 • hulpverleners die zelf een migratieachtergrond hebben
 • westerse kennis en kunde
 • het werken met kennis van uw cultuur en moedertaal

Ook kunnen we uw familie betrekken bij uw behandeling. Uiteraard altijd in overleg met u.

Depressie na migratie: voor wie is de behandeling?

Volwassenen, kinderen en jongeren met een migratieverleden of jongeren van wie de ouders een migratieverleden hebben. Bij i-psy houden we rekening met uw taal en cultuur.

Wie zijn onze specialisten?

Bij i-psy werken:

 • klinisch psychologen
 • (GZ-)psychologen
 • pedagogen
 • psychotherapeuten
 • systeemtherapeuten
 • seksuologen
 • psychiaters
 • artsen
 • sociaal psychiatrische verpleegkundigen
 • maatschappelijkwerkers
 • vaktherapeuten

Op grond van uw klachten bepalen we wie bij uw behandeling betrokken zijn.

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten.