Hulp bij heimwee na migratie

Hulp bij klachten door heimwee na migratie

200x200_Klachten+door+heimwee+na+migratie.jpg
Heeft u als migrant klachten die voortkomen uit heimwee? Dan helpt i-psy u. Wij houden rekening met uw taal en culturele achtergrond.

Uw behandeling

De behandeling begint meestal met een reeks van vijf gesprekken* en kan bestaan uit:

  • individuele gesprekken
  • gezinsgesprekken
  • groepstherapie
  • ontspanningsoefeningen
  • medicijnen
  • vaktherapie is soms onderdeel van de behandeling
  • een combinatie van het bovenstaande

Psychologen en artsen helpen u. Samen met u zoeken zij naar oplossingen. Rekening houdend met wat u wilt en aankunt.

Behandeling van heimwee en uw familie

Uw familie betrekken we bij de behandeling. Zo vergroten wij:

  • begrip
  • ondersteuning vanuit uw omgeving
  • herstelmogelijkheden samen met of met hulp van uw familie

Met deze werkwijze onderscheidt i-psy zich van andere instellingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Meer weten?

Neem contact op met een i-psy vestiging in uw regio.

* afhankelijk van uw verzekeringspakket