Djinns en geesten: hoe wij u helpen

Djinns en geesten: hoe wij u helpen

200x200_djinns.jpg
Djinns en geesten 'verdrijven' kunnen we niet. Samen met u kijken we naar wat u verzwakt en kwetsbaar heeft gemaakt. Daarna zoeken we naar passende oplossingen. Tijdens uw behandeling leert u ook hoe u met angst en ongewone beelden omgaat. Zo maken we u sterker om beter weerstand te bieden tegen djinns of geesten.

Uw behandeling

De precieze invulling van de behandeling is afhankelijk van uw specifieke situatie en problemen. De behandeling kan bestaan uit:

 • individuele gesprekken
 • gezinsgesprekken
 • groepstherapie
 • ontspanningsoefeningen
 • medicijnen
 • vaktherapie is soms onderdeel van de behandeling
 • een combinatie van het bovenstaande

Uw behandeling start met een uitgebreid onderzoek. Samen met u kijken we naar uw klachten en op welke momenten en in welke situaties deze zich voordoen.  We kijken naar:

 • hoe ernstig de klachten zijn
 • wat deze problemen voor u en uw naasten betekenen
 • welke stappen u of uw familie al hebben ondernomen

Het is soms belangrijk om één of meerdere familieleden bij dit onderzoek en uw verdere behandeling te betrekken. Tijdens de behandeling kijken we verder naar dingen die u kwetsbaar hebben gemaakt:

 • gebeurtenissen
 • ontwikkelingen
 • omstandigheden

Samen met u en eventueel uw familie zoeken we naar passende oplossingen. Ook leert u tijdens de behandeling vaardigheden om uw angst en ongewone ervaringen te overwinnen.

Wie zijn onze specialisten?

Bij i-psy werken:

 • klinisch psychologen
 • (GZ-)psychologen
 • pedagogen
 • psychotherapeuten
 • systeemtherapeuten
 • seksuologen
 • psychiaters
 • artsen
 • sociaal psychiatrische verpleegkundigen
 • maatschappelijkwerkers
 • vaktherapeuten

Op grond van uw klachten bepalen we wie bij uw behandeling betrokken zijn en houden wij rekening met uw geloof, cultuur en taal.

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur van de behandeling staat van tevoren niet vast en is afhankelijk van uw unieke situatie. Vaak duurt de behandeling minstens zes maanden.