Familiebijeenkomsten

Familiebijeenkomsten

200x200+groepsfoto.jpg
Afdelingen van Parnassia Groep organiseren regelmatig familieavonden om je te informeren over onder meer:
  • psychische stoornissen en mogelijke oorzaken
  • herkennen van verschijnselen
  • vaardigheden om hiermee om te gaan
  • omgaan met eigen emoties
  • uitwisselen van ervaringen
  • verschillende ondersteuningsmogelijkheden

Het kan zijn dat het behandelteam waar jouw naaste in behandeling is, ook bijeenkomsten organiseert. Vraag jouw contactpersoon hier naar.