Onderzoek

Onderzoek

200x200_onderzoek.jpg
Bij i-psy doen we regelmatig onderzoek naar effectiviteit van de zorg. We richten ons vooral op de interculturele benadering.

Onze onderzoeksprojecten

  Beschrijving Status
1. Culturele validatie van de 4k's In dit valideringsonderzoek wordt de betrouwbaarheid, sensitiviteit en construct validiteit van vertaalde en aangepaste versies nagegaan. Lopend
2. Kosteneffectiviteit van CGT bij allochtone adolescenten RCT naar (kosten-) effectiviteit van een cognitief gedragstherapeutische depressiecursus voor adolescenten, in samenwerking met Universiteit Utrecht. Lopend
3. Kosteneffectiviteit van een transculturele systeemgerichte psychotherapie Het betreft een kosteneffectiviteitstudie naar de werkzaamheid van een innovatieve vorm van interculturele psychotherapie, met belangrijke systemische focus. In voorbereiding
4.  Effectiviteit van systemische behandeling vs. CGT bij posttraumatische stressstoornis RCT naar de effectiviteit van systemische benadering, vergeleken met individuele CGT bij PTSS. Dit onderzoek wordt in de data-verzamelingsfase ondergebracht bij project 4. In voorbereiding
5. Kosteneffectiviteit van een tijdgelimiteerde kortdurende psychotherapie bij asielzoekers In dit onderzoek wordt de effectiviteit van een kortdurende interventie (7 sessies) bij asielzoekers nagegaan, gericht op stabilisering en aanleren van effectievere copingstrategieën. In voorbereiding

 

Projecten speciaal in het kader van Top Klinische Zorg

Deze onderzoeken dragen bij aan het behalen van het keurmerk topklinische zorg.

  Beschrijving Status
1. Djinn onderzoek Dit betreft een meerjarig onderzoeksproject naar de fenomenologische karakteristieken van djinn belevingen, inventarisatie van de effectiviteit van huidige behandelingen en de meerwaarde van nieuwe, innovatieve behandelstrategieën Lopend (pilot)
2. Kosteneffectiviteit van een kortdurende therapeutische module Onderzoek naar de effectiviteit van een pre-therapeutische module, gericht op psycho-educatie en verbetering van de kwaliteit van werkalliantie In voorbereiding