Onze werkwijze

Onze werkwijze

200x200+jonge+vrouw.jpg

i-psy werkt transcultureel systemisch. Wat is dat?

Systemisch werken betekent aandacht hebben voor de mensen om jou heen. Wij helpen je en de mensen in jouw omgeving begrip te krijgen voor je klachten en maken duidelijk wat er nodig is om beter om te gaan met jouw probleem.

Transcultureel betekent door de culturen heen. Voor i-psy houdt dat in dat wij ervoor kiezen zoveel als mogelijk hulpverleners en patiënten met eenzelfde culturele achtergrond aan elkaar te koppelen. Dat geeft wederzijds begrip en vertrouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de behandeling uiteindelijk succesvoller maakt.