Wie we zijn

Wie we zijn

200x200+lachende+man.jpg
i-psy, specialist in interculturele psychiatrie, behandelt en begeleidt ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen met verschillende sociale en culturele achtergronden en uiteenlopende psychische problemen.

Voor een goed begrip van deze problemen is vaak kennis van de achtergrond van de patiënt nodig. En de sociale omgeving van de patiënt. Dat noemen we bij i-psy ‘het systeem'. i-psy kiest daarom voor een ‘systemische benadering' met aandacht voor eventuele migratie-ervaringen. Ook onze hulpverleners hebben verschillende culturele achtergronden. In de behandeling houden wij niet alleen rekening met de culturele achtergrond maar ook met de geloofsovertuiging en de persoonlijke levenssituatie van onze patiënten. Indien gewenst helpen wij de patiënt in de taal waar de voorkeur naar uitgaat. Hierdoor kan een goede vertrouwensband worden opgebouwd en het beste resultaat voor de patiënt worden bereikt.

Bestuur

Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid over het beleid van i-psy.

Het bestuur bestaat uit:

Annet Spijker
Bestuurder zorg

Jolanda van Bussel
Bestuurder bedrijfsvoering