Discriminatie

Psychische klachten door discriminatie

200x200_discriminatie.jpg
Verhuist u naar een nieuw thuisland? Dan kunt u te maken krijgen met discriminatie. Soms merkt u dat aan uw gezondheid. U kunt dan psychische of lichamelijke klachten krijgen. Praat erover met een deskundige. Hoe eerder u dat doet, hoe beter we u kunnen helpen.

Discriminatie en psychische klachten

Wordt u gediscrimineerd? Dan kunt u:

 • piekeren
 • niet slapen
 • een onzeker gevoel hebben
 • weinig zelfvertrouwen hebben
 • somber zijn

Ook lichamelijke klachten zien we regelmatig terug bij mensen die zich gediscrimineerd voelen.

Discriminatie en lichamelijke klachten

Uw lichaam kan bij discriminatie ook signalen afgeven. U:

 • heeft pijn
 • voelt zich ziek
 • bent niet fit

Discriminatie: hoe psychiatrie u kan helpen

Met psychiatrische behandelingen versterken wij uw vermogen om met de gevolgen van discriminatie om te gaan. U vertelt wat u bezighoudt en samen met uw behandelaar stelt u een behandelplan op. Meestal in uw eigen taal. Uw behandeling kan bestaan uit:

 • individuele gesprekken
 • gezinsgesprekken
 • groepstherapie
 • ontspanningsoefeningen
 • medicijnen
 • vaktherapie is soms onderdeel van de behandeling
 • een combinatie van het bovenstaande

Wordt u gediscrimineerd? Dan zijn er specialisten die discriminatie kunnen aanpakken: