De behandeling

Uw behandeling

200x200+uw+behandeling2.jpg

Onze behandelteams beschikken over verschillende mogelijkheden om je te behandelen. In overleg met jou kiezen we voor een behandeling die de klachten in korte tijd verminderen. En als jij dat wilt betrekken we anderen die voor jou belangrijk zijn bij de behandeling.

De behandeling kan bestaan uit:

 • individuele gesprekken
 • gezinsgesprekken
 • groepstherapie
 • ontspanningsoefeningen
 • medicijnen
 • vaktherapie
 • of een combinatie van bovenstaande

Bij i-psy werken:

 • klinisch psychologen
 • (GZ-)psychologen
 • pedagogen
 • psychotherapeuten
 • systeemtherapeuten
 • seksuologen
 • psychiaters
 • artsen
 • sociaal psychiatrische verpleegkundigen
 • maatschappelijkwerkers
 • vaktherapeuten

(niet alle vestigingen hebben standaard al deze functies)

Op grond van jouw klachten bepalen we wie bij de behandeling betrokken moeten zijn.