Veelgestelde vragen

Componence Asset List

Is mijn privacy gewaarborgd tijdens de behandeling?

Om de resultaten van onze behandelingen te meten maken wij gebruik van de zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM). Op een aantal momenten tijdens de behandeling, vragen wij of je een vragenlijst in wilt vullen die gaat over jouw klachten. De uitkomst van deze vragenlijst gebruiken wij voor een aantal, uitsluitend interne, doeleinden.

In de behandeling

In de eerste plaats zijn de uitkomsten van deze vragenlijsten van belang voor u om met uw behandelaar te bespreken of de behandeling voldoende aanslaat. Indien nodig, kan de behandeling bijgesteld worden. 

Voor betere geestelijke gezondheidszorg

Daarnaast gebruiken we de gegevens van patiënten die de ROM invullen om de behandelresultaten van groepen patiënten te vergelijken. In dit geval zorgen we ervoor dat niet meer bekend is of te achterhalen om welke patiënten het gaat. Een voorbeeld hiervan is dat we onderzoeken of bepaalde kenmerken kunnen voorspellen welke behandeling de grootste kans op resultaat geeft.

Invullen vragenlijsten ROM

Je bent niet verplicht de vragenlijsten in te vullen. We stellen het echter wel zeer op prijs, voor het volgen van de resultaten van jouw eigen behandeling en ook omdat het ons in staat stelt onderzoek te doen naar steeds betere behandelmethoden.

Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw gegevens, dan kun je dat bij je behandelaar aangeven. Wanneer jouw gegevens voor onderzoek naar behandelresultaten gebruikt worden, dan worden deze gegevens zo bewerkt dat ze niet herleidbaar zijn naar een persoon. Jouw privacy is hiermee gewaarborgd.