Nieuws

Nieuws van i-psy

06 maart 2017

200x200+website_wachttijd.jpg

​Naar depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders is veel onderzoek verricht. Agnes Schrier, psychiater bij i-psy e.a. schetsen op basis van een review van negen bevolkingsstudies de overall onderzoeksresultaten. Ze komen tot drie conclusies:

  • het voorkomen van angst en depressie is verhoogd bij Turkse Nederlanders; over Marokkaanse Nederlanders is nog geen uitspraak te doen;
  • de symptoomprofielen van Turkse, Marokkaanse en autochtone Nederlanders is grofweg dezelfde;
  • ook in risicofactoren zijn er geen verschillen, maar discriminatie en beperkte participatie zijn voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders extra risicofactoren.

De auteurs bepleiten gezien de verhoogde prevalentie onderzoek nar de mogelijkheden van preventie en behandeling. De specifieke risicofactoren vragen daarin extra aandacht, ook omdat ze de behandeling kunnen belemmeren.

i-psy helpt snel en goed

Ervaart u problemen in uw dagelijks leven door depressieve of angstige gevoelens? Meld u dan bij ons aan. Wij kunnen u helpen uw klachten te verminderen of zelfs op te lossen.