Nieuws

Nieuws van i-psy

15 januari 2018

de+nieuwe+maan+logo2.png.jpg
Komen depressies vaker voor bij mensen met een migrantenverleden? Hoe zouden we de behandeling en begeleiding van deze mensen in Nederland kunnen verbeteren? Zondagavond 14 januari schoof directeur i-psy, en tevens psychiater, Mustafa Catak aan bij het tv-programma De Nieuwe Maan op NPO2 om antwoord te geven op deze vragen..

Als deskundige vertelde hij over depressies bij mensen met een migratie-achtergrond. Presentatrice Nadia Moussaid stelde Catak ondermeer de vraag: Er is een toename van depressie onder  mensen met een migratieachtergrond (vooral 2e generatie). Waaraan is dit te wijten? Catak: "75% van alle psychische stoornissen ontstaat voor het 23e levensjaar, 50% zelfs voor het 14de levensjaar. Hoe eerder je erbij bent, hoe minder ernstig de aandoening en hoe beter mensen functioneren in de maatschappij. Dit blijkt allemaal uit wetenschappelijk onderzoek. Vroege interventie helpt dus echt! Helaas zien we bij mensen met een migratieachtergrond het tegenovergestelde. In de jeugd-ggz zijn kinderen en jongeren met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd. Kijk je naar jeugddetentie, dan zie je dat deze groep hier oververtegenwoordigd is. Daarom pleit i-psy voor beter landelijk beleid: meer cultuursensitiviteit binnen de traditionele ggz, zorg dat de hulpverlening er zo snel mogelijk bij is. Dus ook al op jonge leeftijd."

Hoe kunnen ggz-instellingen cultuursensitiever worden? "Daar is niet één antwoord op te geven. Wat heel erg zou helpen, is de bezuiniging terugdraaien die is gedaan op tolkenkosten. Natuurlijk is Nederlands de voertaal, maar we moeten ons blijven realiseren dat er ook mensen zijn met ernstige psychische problemen die zich niet voldoende kunnen uitdrukken in het Nederlands. Daarbij zouden alle ggz-instellingen naar de diversiteit binnen de eigen organisatie moeten kijken. Dus niet alleen een stel behandelaren trainen op cultuursensitiviteit, maar zichzelf langs de meetlat van diversiteit moeten leggen. Diversiteit in de breedste zin: culturele afkomst, gender, man/vrouw, leeftijd.
Als deze twee factoren actief worden aangepakt, kunnen we als ggz in Nederland een hoop meters maken.’  

Deze twee vragen zijn helaas niet te horen in de uitzending, maar zijn zeker de moeite om kennis van te nemen.

In de uitzending zit ook Thaisja Suart aan tafel. Zij vertelt over haar ervaringen als ervaringsdeskundige.