Nieuws

Nieuws van i-psy

08 maart 2022

psyq_i-psy_amsterdam.png

Voor de vestiging i-psy en PsyQ in Amsterdam hebben we helaas moeten concluderen dat er al een aantal jaren extreem grote verliezen zijn, die niet op korte termijn om te buigen zijn. We hebben de afgelopen jaren verschillende keren en op diverse manieren geprobeerd de situatie te herstellen. Waar soortgelijke herstelplannen bij andere vestigingen wel zorgen voor een opgaande lijn in de resultaten, is dit ons helaas met de vestiging i-psy en PsyQ Amsterdam niet gelukt.

Na afweging van alle alternatieven heeft dit alles geleid tot het voorgenomen besluit om met i-psy en PsyQ in Amsterdam te stoppen. Het voorgenomen besluit ligt bij de OR en CR voor advies. 

Bij dit besluit hebben we afgewogen wat het betekent voor de cliënten in de regio en onze collega’s die op deze vestigingen werken. In Amsterdam zijn ten opzichte van andere plaatsen in het land relatief veel andere grote en kleine aanbieders van geestelijke gezondheidszorg actief. 

Gevolgen voor cliënten

De cliënten worden door hun behandelaar geïnformeerd, wat het voorgenomen besluit voor hen betekent. Dit vraagt om maatwerk per cliënt. 
We gaan de komende periode met de collega’s van de i-psy en PsyQ vestigingen in de omgeving en met de omliggende ggz aanbieders in gesprek wat de mogelijkheden zijn voor cliënten die hun behandeling niet bij i-psy en PsyQ Amsterdam kunnen afronden. 

Ook voor cliënten op de wachtlijst voor behandeling gaan we ons uiterste best doen een goede oplossing te vinden. Dit kan op één van onze andere locaties, via online behandelingen of samen met andere aanbieders en zorgverzekeraars. 
We blijven de komende periode werken conform de geldende afspraken met betrekking tot de wachttijd tot intake en behandeling. Dat betekent dat een wachttijd van hoger dan 5 weken tot intake aanleiding is om cliënten naar alternatieven toe te leiden. 

Het overige zorgaanbod van Parnassia Groep blijft beschikbaar in Amsterdam. Dat geldt voor de vestigingen Youz, i-psy-Youz en Leo Kannerhuis (beide ook onderdeel van Parnassia Groep). 
De dichtstbijzijnde vestigingen van i-psy en PsyQ zijn in Haarlem, Zaandam, Purmerend en Beverwijk. 

i-psy en PsyQ Amsterdam zijn onderdeel van Parnassia Groep.