Nieuws

Nieuws van i-psy

26 november 2020

regulier-kosten+en+vergoedingen.jpg

Bij i-psy werken veel behandelaars met verschillende culturele achtergronden en zij beheersen naast de Nederlandse taal vaak ook andere talen. Echter, betekent dit niet altijd dat deze behandelaars gekoppeld kunnen worden aan iemand met dezelfde achtergrond die hulp zoekt.

Doordat wij bij i-psy veel behandelaars hebben met een variatie aan culturele achtergrond doen wij onze uiterste best om iemand die hulp nodig heeft bij psychiatrische klachten na de centrale intake te begeleiden naar een interventie, waarbij de kans groot is dat deze ook in eigen taal gegeven kan worden. Toch is dit iets wat wij niet vanzelfsprekend kunnen aanbieden en is dit afhankelijk van de interventie die aansluit bij de hulpvraag van de patiënt en de behandelaar die op basis van dit advies aan diegene wordt gekoppeld.

Inclusief werken binnen multidisciplinaire teams

Binnen steeds meer vestigingen van i-psy wordt de samenwerking opgezocht met collega’s van PsyQ, waardoor er multidisciplinaire teams met meer diversiteit ontstaan. Hierdoor kunnen patiënten met een migratieachtergrond op steeds meer plekken binnen Parnassia Groep de juiste zorg krijgen en kunnen we effectieve-, cultuur sensitieve zorg bieden, ongeacht iemands sociaal-culturele achtergrond.

Intakes en behandelingen in de Nederlandse taal

i-psy biedt behandelingen aan volgens de richtlijnen vanuit de beroepsgroep. Dit betekent dat deze leidend zijn in de aangeboden interventies. Over het algemeen bieden wij intakes en behandelingen aan in de Nederlandse taal. Mocht er behoefte zijn aan een intake of behandeling in een andere taal, dan zal dit veelal via een tolk plaatsvinden. Mocht dit niet wenselijk zijn of laat de benodigde interventie dit niet toe, dan kan dit in overleg met de behandelaar besproken worden en wordt er gekeken naar een passende oplossing. Indien er geen passende oplossing geboden kan worden door behandelaars van i-psy zullen wij iemand (terug)verwijzen naar de huisarts dan wel elders.

Vragen over de zorg van i-psy?

Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen over de zorg van i-psy of wil je meer weten over wat wij voor jou of jouw patiënt kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via: 088 358 96 00 of stel jouw vraag digitaal via ons contactformulier.