Nieuws

Nieuws van i-psy

14 september 2020

200x200px-online-behandeling-psyq-video-chat.png

De 100% online behandeling van PsyQ Online en i-psy online wordt al aangeboden sinds 2018. Een artikel in het vaktijdschrift Epidemiologisch Bulletin geeft een beeld van de opgedane ervaringen, de meerwaarde van online behandelen tijdens de coronacrisis en cijfers van de eerste evaluatie van deze vorm van zorg.

De opgedane ervaringen

Online behandelen geeft verschillende voordelen. Zo kan er onder andere real-time (dus live) meegekeken worden in de wereld van de patiënt, bijvoorbeeld tijdens exposure oefeningen. Ook krijgt de behandelaar dagelijks inzicht in de lifestyle van de patiënt waardoor specifiek, op de patiënt afgestemde interventies toegepast kunnen worden. Beide vergroten het effect van de interacties met de patiënt. Bovendien kan er meer rendement uit oefeningen worden gehaald en kan de voortgang van de behandeling worden versneld.  Online behandelen is een samenspel van digitalisering, automatisering en contact tussen behandelaar en patiënt, waardoor zorg gepersonaliseerd, gefocusseerd en onder regie van de patiënt kan worden ingezet.  

Meerwaarde online behandelen tijdens coronacrisis

Tijdens de uitbraak van de coronacrisis zorgde online behandelen voor continuering van de poliklinische zorg binnen PsyQ en i-psy. 1.400 behandelaren en tussen de 5.000 en 6.000 patiënten zijn in twee weken tijd overgegaan van een behandeling in een spreek/behandelkamer naar een online behandeling. De opgedane kennis en ervaring van PsyQ Online en i-psy online heeft hierbij geholpen om inhoudelijk en technisch te ondersteunen.

Cijfers vanuit de eerste evaluatie

​​​​​​​Vanaf januari 2018 is er een voortgangsmonitor bijgehouden. Tevens vindt er ook (wetenschappelijk) onderzoek plaats naar verschillende onderwerpen gerelateerd aan het online behandelen. De eerste cijfers laten zien dat er geen verschil is in de populatie. De behandelduur en -minuten zijn iets lager en er is een hoge patiënttevredenheid bij online behandelingen. Online zorg is intensiever, en we zullen verder moeten volgen hoe de kosteneffectiviteit zal zijn.

Het volledige artikel 

Bekijk het volledige artikel 'Twee jaar ervaring met 100% online behandelen in de GGZ' in het Epidemiologisch Bulletin

100% online behandelen

Bij PsyQ online en i-psy online volgen volwassenen met angst-, traumatische- en/of depressieve klachten een 100% online behandeling. De behandeling wordt ondersteund door de app NiceDay. Een online behandeling is meer dan alleen videobellen en/of chatten. Mensen krijgen dezelfde behandeling, volgens de landelijke richtlijnen, als bij een reguliere behandeling, maar dan in een andere vorm. Online krijgt iemand alle hulp die hij/zij nodig heeft én wanneer ze het nodig hebben. Voor een volledige online behandeling is geen wachttijd en kan iemand direct aan de slag.

Meer weten over 100% online behandelen van PsyQ Online of i-psy online?