Aflevering 5: Hallucinaties

i-psy in beeld: aflevering 5

In Rotterdam gaat het over het zien, voelen horen of ruiken van zaken die er voor anderen niet zijn. Hallucinaties of dwanggedachten dus. Schizofrenie is een aandoening die veel aandacht vraagt en tot grote problemen kan leiden.