Nieuws

Nieuws van i-psy

09 juni 2022

psyq_i-psy_amsterdam.png

Het voorgenomen besluit is hiermee definitief. Ondanks dit moeilijke besluit doen we er alles aan om cliënten, verwijzers en collega’s goed te begeleiden rondom deze sluiting.

In het eerdere bericht: ‘i-psy en PsyQ stoppen in Amsterdam in de loop van 2022’ deelden we de aanleiding van deze lastige beslissing. Inmiddels hebben de OR en de CR positief advies gegeven. 

Gevolgen cliënten

We streven ernaar om de behandeling van cliënten die nu bij ons in zorg zijn af te ronden. Voor cliënten waarbij dat niet mogelijk is en voor cliënten op de wachtlijst zorgen we voor een alternatief vervolg elders. Wij gaan ervan uit dat we voor alle cliënten een passende oplossing vinden.

Aanbod poli Farmacogenetica en psychodiagnostisch centrum blijft bestaan

Het aanbod van de poli Farmacogenetica en het daarbij behorende onderzoek blijft behouden in Amsterdam. Het aanbod van het psychodiagnostisch centrum (PDC) gaan we elders in de regio Noord-Holland huisvesten. Voor beide bekijken we op welke locatie het wordt voorgezet.

Deelname aan onderzoek

Met het Academisch Netwerk Noord-Holland zijn we in gesprek om de voortgang van de locatie-overstijgende functies van deze onderdelen te borgen. Voor wat betreft lopende onderzoeken zoeken we naar maatwerkoplossingen om de continuïteit te garanderen.

Continuering GGZ zorg in Amsterdam en omgeving

In Amsterdam is er een groot aanbod van GGZ zorg door twee andere grote aanbieders, kleinere aanbieders en veel vrijgevestigde praktijken. Dat betekent dat er naar verhouding veel alternatieven zijn in de stad Amsterdam, waardoor een sluiting mogelijk is. In Amsterdam blijven andere delen van Parnassia Groep actief zoals Youz, de zorg van i-psy Jeugd en Gezin onder Youz en het Leo Kannerhuis. Dit geldt ook voor de omliggende plaatsen (Beverwijk, Haarlem, Purmerend en Zaandam) waar locaties van i-psy en PsyQ blijven.

PsyQ is een samenwerkingsverband tussen Lentis, Mondriaan, MET ggz en Parnassia Groep. De vestigingen i-psy en PsyQ in Amsterdam zijn onderdeel van Parnassia Groep. Bekijk de vestigingen per partner.