Nieuws

Nieuws van i-psy

27 februari 2017

200x200_djinns.jpg

Een op de drie middelbare vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst slikt medicijnen tegen depressie. Dat stelt psychiater Witte Hoogendijk in NRC.

Vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst

De groep aan wie de meeste anti-depressiva worden voorgeschreven zijn middelbare vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst. Van hen slikt één op de drie medicijnen tegen depressie, terwijl psychiatrie beter zou werken. Communicatieproblemen zouden hier mede debet aan zijn. I-psy is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een migratieachtergrond. Meld u nu aan!
 

De cijfers komen uit het boek Van big bang tot burn-out; het grote verhaal over stress dat psychiater Witte Hoogendijk uit het Erasmus MC, expert op het gebied van depressie, schreef met Volkskrant-journaliste Wilma de Rek. In een interview met NRC zegt Hoogendijk dat er een enorm overgebruik is van anti-depressiva. Van de 1,1 miljoen mensen die zulke medicijnen slikken is er een grote groep die niet depressief is, maar last heeft van een andere stoornis. Daarnaast zijn er patiënten die wel depressief zijn, maar die geen baat hebben bij anti-depressiva.

Huisartsen schrijven te veel antidepressiva voor

Het onnodig voorschrijven van anti-depressiva wijt Hoogendijk deels aan de huisartsen. Die zouden drie maanden lang de vinger aan de pols moeten houden bij patiënten aan wie ze voor het eerst pillen hebben voorgeschreven. Maar dat gebeurt onvoldoende, omdat huisartsen daarvoor nauwelijks tijd hebben.

Farmaceuten geven niet thuis

Hoogendijk haalt vooral stevig uit naar de farmaceuten die veel geld hebben geïnvesteerd in reclame en beïnvloeding van artsen om anti-depressiva voor te schrijven. Maar nu ruim een miljoen patiënten eraan verslaafd zijn, tonen ze in zijn ogen geen interesse of de medicijnen wel echt werken. Hun gedrag is volgens Hoogendijk vergelijkbaar met de sigarettenindustrie: ‘Dat we dit hebben laten gebeuren vind ik echt verschrikkelijk. Ik denk wel eens: er zou een commissie-Deetman moeten komen om dit te onderzoeken. Er zitten ronduit misdadige aspecten aan.’