Nieuws

Nieuws van i-psy

21 september 2017

200x200+lgbtis.png

i-psy is gestart met een speciaal LGBTI team  op de locatie Amsterdam Oost (George Westinghousestraat 2). Het team combineert kennis op het gebied van culturele psychiatrie, psychotrauma en LGBTI-hulpverlening. De poli richt zich dan ook op LGBTI migranten, expats en vluchtelingen die kampen met uiteenlopende psychische klachten.

Uit onderzoek blijkt dat LGBTI’s een groter risico lopen op het ontwikkelen van o.a depressie- en angstklachten, naast suïcidaliteit. LGBTI migranten worden daarnaast in sterkere mate geconfronteerd met negatieve reacties van de familie of gemeenschap. LGBTI vluchtelingen hebben in hun lang van herkomst vaker te maken gehad met direct geweld of vervolging vanwege hun geaardheid of genderidentiteit. De drempel naar de hulpverlening is voor LGBTI’s vaak hoger, uit angst voor afwijzing of disclosure, maar zeker ook schaamte om over het onderwerp te beginnen.

Bij het LGBTI-team van i-psy werken verschillende disciplines samen om een passend cultuursensitief behandelaanbod vorm te geven voor LGBTI migranten en vluchtelingen met psychische klachten. Die behandelaren hebben diverse achtergronden, zowel qua cultuur, religie als geaardheid. De behandelaars spreken daarnaast verschillende talen, waaronder Nederlands, Engels, Arabisch en Farsi / Dari.

Er wordt er gewerkt met evidence-based behandelvormen bij onder andere depressie en PTSS. Ook bieden wij schematherapie bij langdurige problemen op het gebied van zelfbeeld, terugkerende relatieproblemen en gevoelens van sociale vervreemding/isolement. Daarbij is er ook ruimte voor de vragen die kunnen spelen rond bijvoorbeeld zelfacceptatie, het omgaan met familie en het al of niet overgaan tot een (gedeeltelijke) coming-out. Als de patiënt zijn of haar familieleden wil betrekken bestaat er de mogelijkheid voor systeemgesprekken. Daarbij kunnen de eventuele dilemma’s waarmee familieleden zich geconfronteerd zien ook worden besproken.

Aanmeldingen kunnen worden gedaan via Zorgdomein (indicatie SGGZ) voor i-psy Amsterdam, vermeld dan bij voorkeur specialist ‘LGBTI-poli’.  De huisartsbrief (met indicatie SGGZ) kan ook  worden verzonden naar lgbti@i-psy.nl.